Vår värmekamerastudie visar fantastiska resultat!

Accuhorsemat har uppskattas enormt mycket och våra ryttare har upplevt och känt många positiva effekter som vi har fått ta del av. Men ingen av de här upplevda effekterna har kunnat bevisas, annat än med just ”känslan”.

För att verkligen få svar på vad som händer i hästens kropp, genomförde vi en studie med värmekamerateknik. Syftet var att vetenskapligt kunna påvisa effekterna av att använda Accuhorsemat på en frisk häst. Och resultaten var slående!
Studien ägde rum i Sherwood, Oregon, USA. Studien projektleddes av Hillevi Brasch, Accuhorsemat, i samarbete med Tomas Cernansky från Animal Infrared Imaging, Portland, Oregon, USA och Dr Peter Leando, Veterinarian, President of the American College of Clinical Thermography (ACCT) and Managing Director of Meditherm Inc, Florida, USA.
 
Studien gick ut på att visa skillnaden i värmeutveckling mellan täcke utan akupressurmattor och täcke med akupressurmattor. Samma häst, sto (SWB), 16 år, användes vid båda tillfällena. Värmekameran är ytterst känslig för temperaturväxlingar i luften så stor uppmärksamhet ägnades åt att temperaturen hölls inom korrekta intervaller under testets gång.
Hästen befann sig i sin normala miljö och stod uppbunden under tiden testet pågick. Vid fotografering av varje intervall flyttades den temporärt en gång för att få rätt vinkel på fotot.
 
Studien delades in i tre steg:
 
1) Häst med Accuhorsemat utan akupressurmattor. Mätningar med 10-minutersintervaller.
2) Häst med Accuhorsemat med akupressurmattor. Mätningar med 10-minutersintervaller.
3) Mätningar 10-50 minuter efter att täcket tagits av hästen, beroende på resultatet av de tidigare bilderna.
 
Så här gick det till:
Dag 1
Häst med Accuhorsemat UTAN akupressurmattor. Hästen scannades först av utan täcke och mattor för att få en bild av hur den såg ut innan något las på. Därefter stod den med täcket på i 10-minutersintervaller. Efter varje intervall togs täcket av och bilder togs. Därefter las täcket på igen - fram till 40 min med användande av täcket. Efter det låg det på i ytterligare 15 min. Totalt bar hästen täcket i 55 min. Antal bilder dag 1 var 93 st.
 
Dag 2
Häst med Accuhorsemat MED akupressurmattor. Exakt samma tillvägagångssätt som Dag 1. Enda undantaget var att ytterligare en bild togs 30 minuter efter det att täcket tagits av för sista gången. Detta för att en bild av om värmeutvecklingen fortsätter, stannar av eller är konstant efter avtag dvs; kommer konstaterad effekt ryttaren tillgodo efter avtaget då hästen sadlas och sätts i arbete? Antal bilder dag 2 var även här 93 st.
 
Bilderna skickades sedan till Dr Peter Leando för analysering och statistisk bearbetning.
 
Resultatutlåtande av Dr Peter Leando:
Bilderna visar en god statistisk tillförlitlig bild av blodgenomströmningen med och utan akupressurmattor:
- Den genomsnittliga temperaturhöjningen i huden var 1,44°C efter 50 minuter med Accuhorsemat UTAN akupressurmattorna.
- Den genomsnittliga temperaturhöjningen i huden var 5,62°C efter 50 minuters med Accuhorsemat MED akupressurmattorna.
- Den verkliga effekten av Accuhorsemat MED akupressurmattor visar en ökad blodgenomströmning.

Resultaten visar också att det inte är nödvändigt att placera akupressurmattor över hela hästens kropp och hals. Effekten sprider sig, vilket var väldigt tydligt i analysen av bilderna, genom hela hästen och påverkar därmed hela kroppen. 
 
Ytterligare en veterinär, Dr Cierra Dedeker, Oregon, USA, ombads att ta del av resultaten med följande utlåtande:
 
”The Accuhorsemat thermography pilot study is fascinating! It objectively delivers scientific evidence that the work being done by the product can stimulate blood flow in a short period of time. Many treatment modalities in veterinary medicine strive to increase healing by way of increasing circulation and recruiting the healing mediators that carry anti-inflammatory properties. With increased circulation as seen by the thermography report, we can assume there is delivery of healing mediators via the circulatory system as well.
Accuhorsemat works from a prevention, maintenance and treatment standpoint, and is an exciting tool to integrate into a performance horse’s routine before and after tacking up. Adequate warm up of the major muscle groups for any athlete is essential to performance. With the Accuhorsemat your horse will experience an increase in the delivery of oxygen to the muscles. As seen in the thermography report, there is increased uptake over critical areas of interest that better engage the hind end and the withers to allow more fluid movement and extension through the front end of the horse."


Denna studie och copyright ägs av Accuhorsemat AB, vilket alltid ska nämnas när källan anges.

Värmekamerastudien har utförts i samarbete med:

Logo

Animal Infrared Imaging
Tomas Cernansky
172 SE 6th, Hillsboro, OR 97123, USA
http://www.animalinfraredimaging.com
 
Dr Peter Leando PhD, Veterinarian, President of the American College of Clinical Thermography (ACCT) and Managing Director of Meditherm Inc, Florida
2030 West First Street
Fort Myers, FL 33901, USA
http://www.meditherm.com
 
 
Dr. Cierra Dedeker
Peak Performance Equine PLLC
11475 NW Old Soldiers RD,Carlton, OR 97111, USA
Peakperformanceequinepllc.com